Historie

Organisasjonen Alltid Litt Sterkere ble etablert den 15.08.2012, av grunnleggeren Bjørn H. Bjørnstad (også kalt "Sterke Bjørn"). Hans hovedmål var å inspirere respiratorbrukere til å finne meningen med livet - noe vi fremdeles står sterkt for. Vårt formål er å alltid ivareta medlemmenes interesser og deres utvikling, og vår visjon er å motivere respiratorbrukere gjennom vårt arbeid. Hovedsakelig vil dette skje gjennom egne erfaringer eller ved referanse. Vår sterke side er at vi har respirator brukere i vår organisasjon og har dermed større forståelse rundt problemstillingene.

Målsetting vår er å få en respiratorbruker til å endre livssyn. Først da er organisasjonens målsetting oppnådd. Våre medarbeidere tilrettelegger derfor organisasjonens gjøremål til meningsfyllt arbeid og sørger alltid for å følge vårt formål og vår visjon. 

HUSK: DET ER VILJEN SOM GJØR VIRKELIGHETEN.

Grunnleggeren Bjørn H. Bjørnstad

Grunnleggeren Bjørn H. Bjørnstad

Styret i Alltid Litt Sterkere

 
Therese Cleve A.png

Styreleder

Therese Cleve-Stiansen

Therese er bonusdatteren til grunnleggeren av Alltid Litt Sterkere, Bjørn H. Bjørnstad. Hun har et  brennende ønske om å bære Bjørn sin visjon om å spre inspirasjon, livsglede og informasjon ut til de som rammes av ALS.

Gjennom sin rolle som styreleder vil hun bygge et aktivt og ressurssterkt styre der hver og en benytter sine styrker og bidrar med det de brenner for.

 

styremedlem

Peter Linnerud

Peter var Bjørn sin gode kamerat og har sittet i styret siden Alltid Litt Sterkere ble etablert i 2012. 

Han er fremdeles en god bidragsyter og vil kjempe for det Bjørn H. Bjørnstad en gang startet. Han  har blant annet hovedansvaret for økonomi og det administrative.

 

STYREMEDLEM

Øystein Johnsen

IT-Ingeniør, Har studert alternative kommunikasjonsmetoder(ASK) og lang erfaring i å arbeide med hjelpemiddler som kan være til nytte for personer med ALS. Øystein har tidligere arbeidet i hjelpemddelbedriften Abilia.

 
Therese A.jpg

StyreMEDLEm

Therese Asbjørnsen

Therese er pårørende til sin pappa Jan Erik med ALS bulbær. Sammen med sin datter Nora 15 år er hun svært engasjert i ALS saken. De står sammen bak armbåndene FUCK ALS som har gitt store bidrag inn til forskning. Therese står også bak veldedighetskonserten som holdes på den internasjonale dagen for ALS den 21. juni. Hun ønsker å finne kreative løsninger for å få penger til ALS - Alltid Litt Sterkere, og vil være den som styrer med alt av produktsalg i ALS - Alltid Litt Sterkere.

 
Cathrine B.jpg

StyreMEDLEm

Cathrine Nordstrand

Cathrine er en livsglad dame som fikk ALS diagnosen 13.10.15, hun er 48 år med en sønn på 13år. Cathrine har jobbet mange år med rusmisbrukere og er utdannet sosionom.

Hun brenner for ALS saken og ønsker å bidra positivt inn i styret gjennom å være et ansikt utad i media og kjemper for å fremme saken for politikerne. Hun har vært synlig i mange ulike medier og har allerede vært i Stortinget ved to anledninger sammen med Therese Asbjørnsen, har vært hjemme hos Erna Solberg og på kontoret til Bent Høie.