Historie

Organisasjonen Alltid Litt Sterkere ble etablert den 15.08.2012, av grunnleggeren Bjørn H. Bjørnstad (også kalt "Sterke Bjørn"). Hans hovedmål var å inspirere respiratorbrukere til å finne meningen med livet - noe vi fremdeles står sterkt for. Vårt formål er å alltid ivareta medlemmenes interesser og deres utvikling, og vår visjon er å motivere respiratorbrukere gjennom vårt arbeid. Hovedsakelig vil dette skje gjennom egne erfaringer eller ved referanse. Vår sterke side er at vi har respirator brukere i vår organisasjon og har dermed større forståelse rundt problemstillingene.

Målsetting vår er å få en respiratorbruker til å endre livssyn. Først da er organisasjonens målsetting oppnådd. Våre medarbeidere tilrettelegger derfor organisasjonens gjøremål til meningsfyllt arbeid og sørger alltid for å følge vårt formål og vår visjon. 

HUSK: DET ER VILJEN SOM GJØR VIRKELIGHETEN.

Grunnleggeren Bjørn H. Bjørnstad

Grunnleggeren Bjørn H. Bjørnstad

Styret i Alltid Litt Sterkere

 

Styreleder

Therese Cleve-Stiansen

Therese er bonusdatter av grunnleggeren bak Alltid Litt Sterkere, Bjørn H. Bjørnstad. Hun har et brennende ønske om å videreføre Bjørn sin visjon om å spre inspirasjon, livsglede og informasjon ut til de som rammes av ALS.

Gjennom sin rolle som styreleder vil hun bygge en struktur og kultur som skaper verdi og engasjement. Hun vil sette sammen og lede et aktivt og ressurssterkt styre der hver og en benytter sine styrker og bidrar med det de brenner for.

 

styremedlem

Peter Linnerud

Peter var Bjørn sin gode kamerat og har sittet i styret siden Alltid Litt Sterkere ble etablert i 2012. 

Han er fremdeles en god bidragsyter og vil kjempe for det Bjørn H. Bjørnstad en gang startet. Han  har blant annet hovedansvaret for økonomi og det administrative.

 

STYREMEDLEM

Linda Njerve

Linda er barnevernspedagog og spesialist i sexologisk rådgivning. Hun bor i Kristiansand med mann og fem sønner. Hun er pårørende til sin pappa som har ALS. Linda brenner for barn og ungdom som opplever at en nær voksenperson får ALS. Hun er styrets barne- og ungdoms kontakt og er tilgjengelig for samtaler med barn og ungdom som ønsker det, samtidig som hun gjerne gir råd til voksne ifht hvordan snakke med barn og ungdom om ALS. Linda er genuint opptatt av å skape gode samtaler og ha et positivt fokus når alvorlig sykdom rammer.

 

StyreMEDLEm

Therese Asbjørnsen

Therese er pårørende til sin pappa Jan Erik med ALS bulbær. Sammen med sin datter Nora 15 år er hun svært engasjert i ALS saken. De står sammen bak armbåndene FUCK ALS som har gitt store bidrag inn til forskning. Therese står også bak veldedighetskonserten som holdes på den internasjonale dagen for ALS den 21. juni. Hun ønsker å finne kreative løsninger for å få penger til ALS - Alltid Litt Sterkere, og vil være den som styrer med alt av produktsalg i ALS - Alltid Litt Sterkere.

 

StyreMEDLEm

Cathrine Nordstrand

Cathrine er en livsglad dame som fikk ALS diagnosen 13.10.15, hun er 49 år med en sønn på 13år. Cathrine har jobbet mange år med rusmisbrukere og er utdannet sosionom.

Hun brenner for ALS saken og ønsker å bidra positivt inn i styret gjennom å være et ansikt utad i media og kjemper for å fremme saken for politikerne. Hun har vært synlig i mange ulike medier og har allerede vært i Stortinget ved flere anledninger sammen med Therese Asbjørnsen, har vært hjemme hos Erna Solberg og på kontoret til Bent Høie.

 

StyreMEDLEm

Gry Lien

Gry er barne-og ungdomsarbeider og jobber på ungdomsskole. Hun har 3 barn. Hennes pappa fikk bulbar ALS i 2008. Diagnosen fikk han i 2010 og døde i 2012. Hun mottok pleiepenger og var med han en uke pr mnd. det siste halvåret.

Hun brenner for at ALS-syke skal få individuelt tilpasset helsehjelp slik at de får en så god og trygg livssituasjon som mulig. Og hvis ALS-syke ønsker å bo hjemme skal kommunene strekke seg langt for å tilrettelegge for det. Gjerne nasjonale retningslinjer. Deretter brenner hun for å få til utprøvende behandling/klinisk forskning på ALS i Norge. ALS Alltid litt sterkere har takket ja til å samarbeide med det nye forskningssenteret for utprøvende behandling på bl.a. ALS som har oppstart i Bergen i oktober 2019 der Gry Lien vil være vår kontaktperson.

 

StyreMEDLEm

Wenche Cleve Bjørnstad

Wenche er enke etter grunnlegger av Alltid Litt Sterkere, Bjørn H. Bjørnstad.

Etter 8 år med en mann med ALS har hun opplevd mye motstand og fått god erfaring i hvordan systemet fungerer og hva man har krav på som pasient og pårørende. 

Hun vil svært gjerne bidra med å dele av sine erfaringer.